Morten Lysgaard

Morten har været i Bording Tamburkorps i mere end 20 år, kun afbrudt af et lille år hos Søværnets Tamburkorps.
Han træner vores største trommer i Drumline hver 1. onsdag i måneden, og elsker en forstemt guitar og en slidt M&L