Vi har lavet nogle få regler for vores elever som forældrene bedes hjælpe børnene med at respektere.
reglerne gælder også for instruktørerne

Man møder op når der er øvning – vi vil ikke have instruktører uden elever og omvendt.
Kommer elever ikke fast til øvning, kan vi ikke garantere dem instruktørressourcer
Husk at instruktørerne arbejder frivilligt, ulønnet og for børnenes skyld!

Bliver man forhindret, melder man afbud
Elever:               Til din instruktør senest 30 min før øvnings start
Instruktører:   Hvis du ikke kan finde en anden instruktør, senest 30 min før start til eleverne

Når der er spille arrangementer i weekenden møder vi selvfølgelig op!
Det er her vi tjener de penge, der gør, vi har råd til at købe instrumenter og have det sjovt!